Op de Dijk kindercoaching

Welkom op de site van Op de Dijk kindercoaching.
Heb jij een kind dat het lastig vindt om mee te komen met de lesstof in de klas, onderpresteert, moeite heeft met het plannen van huiswerk, last heeft van (faal)angst, snel boos wordt, moeite heeft met het maken van contact met leeftijdsgenoten of op een andere manier niet lekker in zijn of haar vel zit?
Zou je hierover willen sparren met een professioneel kindercoach, kijk dan naar het aanbod op mijn website.

Wat

Op de Dijk kindercoaching is een praktijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar waar het kind met haar/zijn hulpvraag centraal staat. Ik, Ellen van Op de Dijk kindercoaching bied individuele en groepsgerichte begeleiding aan kinderen met een hulpvraag op cognitief of sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding is op maat, mede door mijn jarenlange ervaring met kinderen in verschillende vormen van onderwijs en brede scholing.

(Voor) wie

De begeleiding is bedoeld voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van het leren en/of op het gebied van het sociaal emotioneel functioneren. Daarnaast adviseer ik de ouders en de begeleiders van het kind.

Waarom

Ik, Ellen van Op de Dijk kindercoaching

 • heb ruime ervaring in het werken met kinderen met een specifieke hulpvraag
 • bied begeleiding op maat
 • heb een persoonlijke aanpak
 • denk en werk oplossingsgericht
 • ben eerlijk en transparant
 • werk samen met het kind, de ouders, de school en eventuele andere instanties
 • heb nauw contact en intervisie met een netwerk bestaande uit meerdere kindercoaches
 • sluit me aan bij de leerstijl van het kind

Hoe

Je kunt jezelf of je kind telefonisch of via de mail aanmelden. Tijdens het eerste telefonisch contact, via de mail of via het contactformulier kun je een korte schets geven van de reden van aanmelding. In overleg kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.
Wil je weten of ik iets voor je kind kan betekenen neem dan vrijblijvend contact met mij op om in een telefonisch gesprek de hulpvraag en punten van zorg met mij door te spreken. Daarna kan een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek.

Individueel coachen

Wat

Vanuit Op de Dijk kindercoaching bied ik naast trainingen ook individuele coaching aan kinderen met een hulpvraag op cognitief of sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding is op maat door mijn ervaring met kinderen in verschillende vormen van onderwijs en mijn brede scholing. Ik maak bij mijn individueel coachen onderscheid in het kindercoachen en begeleiding bij het leren. Voor meer informatie over het individueel kindercoachen en begeleiding bij het leren, gebruik de knoppen onderaan de pagina.

(Voor) wie

Het individueel coachen is er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar die hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld:

 • weinig zelfvertrouwen
 • (faal)angst
 • pesten of gepest worden
 • leerproblemen
 • (hoog)begaafdheid
 • hoogsensitiviteit
 • concentratieproblemen
 • sociale problemen
 • rouw en verlies

Hoe

Je kunt je kind telefonisch of via de mail aanmelden. Tijdens het eerste telefonisch contact of via de mail kun je een korte schets geven van de reden van aanmelding. In overleg kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en wordt bekeken of Op de Dijk kindercoaching de juiste vorm van begeleiding kan bieden. Dit gesprek kan alleen met de ouders of met de ouders en het kind gevoerd worden.

Coaching

Na het intakegesprek start de coaching. De duur van één sessie is 60 minuten. Elk coaching traject wordt volledig afgestemd op je kind. We gaan aan de slag met verschillende werkvormen en materialen. Vaak is na 4 tot 7 sessies al een duidelijke verandering zichtbaar. Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er tijdens de sessies gebeurt. Elke laatste 10 minuten van de sessie ben je welkom om te zien en te horen wat er aan de orde is geweest en wat er nog nodig is.

Afsluiting

Het coaching traject wordt afgesloten door middel van een gesprek samen met jou en je kind.

Tarieven

Kennismakings- en evaluatie gesprek Gratis
Sessie van een uur €80,-
5 sessies aaneen gesloten inclusief intake en evaluatie €375,-
Begeleiding bij het leren (remedial teaching): 5 sessies €375,
Observatie of gesprek op school €80,-
Verslag €80,-

Inclusief btw

Op de Dijk trainingen

Wat

Vanuit Op de Dijk kindercoaching bied ik naast individuele begeleiding ook groepstrainingen aan. Het voordeel van het werken in een groep is dat kinderen leren van elkaar en dat het oefenen van sociale vaardigheden eigenlijk met name in een groep aangeleerd en geoefend kunnen worden. Om kinderen sociaal vaardiger en weerbaarder te maken werk ik onder andere aan de hand van de training “SIJS” en  bied ik trainingen op maat aan. Daarnaast begeleid ik kinderen vanaf groep 7 tot en met de middelbare school bij het “leren leren” en doe dit aan de hand van de training “Ik leer leren”. Voor de kinderen die moeite hebben met het technisch lezen en spellen en beelddenker zijn bied ik lessen aan vanuit de training “Ik leer anders”. Daarnaast heb ik zelf de “Droomlessen van Ellen” gemaakt waarbij ik kinderen tools meegeef om zichzelf te leren ontspannen, focussen, af te schermen , hun kracht te vinden enz. Vaardigheden die in onze huidige maatschappij onmisbaar zijn.  Samen met een collega heb ik de oudercursus “Wat zeg je” gemaakt waarbij ouders reflecteren op hun communicatiestijl binnen het gezin en tools meekrijgen deze communicatie een positieve boost te geven.

Voor meer informatie over de trainingen, gebruik de knoppen onderaan de pagina.

(Voor) wie

Een sociale vaardigheidstraining SIJS is voor kinderen die:

 • moeite hebben met het maken van contact met leeftijdgenoten.
 • gepest worden of degene die pest is
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • moeite hebben met het herkennen en benoemen van gevoelens bij zichzelf en de ander
 • hun eigen grenzen slecht aan kunnen geven
 • geen NEE kunnen zeggen

Druk op de knoppen onderaan de pagina voor meer informatie over de SijS en op maat trainingen.

De ‘Ik leer leren’ training is voor kinderen die:

 • moeite hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk
 • motivatie problemen ondervinden
 • moeite hebben met het zich concentreren
 • onder presenteren
 • moeite hebben met de aanpak van de leerstof

Druk op de ‘Ik Leer Leren’-knop onderaan de pagina voor meer informatie over de training.

De ‘Ik leer anders’ training is voor kinderen die:

 • moeite hebben met technisch lezen en spellen
 • moeite hebben met technisch rekenen
 • in beelden denken in plaats van in woorden
 • onvoldoende oppikken van het aanbod van de lesstof in de klas

Druk op de ‘Ik Leer anders’-knop onderaan de pagina voor meer informatie over de training.

De “Droomlessen van Ellen” is voor kinderen die:

 • Moeite hebben zich te ontspannen
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Hoog sensitief zijn
 • Concentratie problemen hebben
 • Angstig zijn

Druk op de ‘Droomlessen” -knop onderaan de pagina voor meer informatie over deze lessen.

De cursus “WAT ZEG JE” is voor ouders die:

 • hun communicatie binnen het gezin een boost willen geven
 • op zoek zijn naar tools om conflicten binnen het gezin te hanteren
 • de kneepjes van het positief communiceren willen leren

Tarieven

Ik leer leren €300,- in groepsverband , 6 bijeenkomsten
SIJS Sociale vaardigheidstraining €425,- in groepsverband, 8 bijeenkomsten
Training op maat €425,- in groepsverband, 8 bijeenkomsten
Ik leer anders €375,-  ( 5 individuele bijeenkomsten)
Wat zeg je €150,- voor 1 ouder en 200 euro voor 2 ouders. In groepsverband, 5 bijeenkomsten.
Droomlessen van Ellen €210,-  in groepsverband, 6 bijeenkomsten

Inclusief btw

Scholen

Wat

Door de invoering van de wet Passend onderwijs dienen scholen iedere leerling op maat onderwijs te bieden. Bij leerlingen met een specifieke hulpvraag kan het goed zijn om als school en /of ouders te sparren over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ik, Ellen van Op de Dijk kindercoaching, is hierbij je professionele partner. Middels een preventieve consultatie bied ik een snelle signalering en daaruit voortvloeiende advisering.

 (Voor) wie

Ik bied consultaties aan voor scholen en/of ouders die:

 • hulp willen bij het signaleren van leer- en /of sociaal emotionele problemen
 • willen sparren over de begeleiding die past bij de hulpvraag van het kind
 • hulp behoeven bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften van het kind
 • hulp willen bij het opstellen van een handelingsplan of onderwijs ontwikkelingsperspectief
 • advies vragen over de schoolloopbaan van een kind

Daarnaast kan ik een sociale vaardigheidstraining op maat en de training “Ik leer leren” aanbieden op uw school.

Tarieven

Observatie of gesprek op school €80,-
Verslag €80,-
Sociale vaardigheidstraining €425,- per leerling
Ik leer leren training €300,- per leerling
Droomlessen van Ellen €210,- per leerling
Individuele begeleiding op maat €80,- per uur en 375 ,- voor 5 bijeenkomsten

Inclusief btw

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.

Over mij

Mijn naam is Ellen Schensema.
Ik werk ruim 39 jaar met veel plezier in het (speciaal) basisonderwijs waar ik als leerkracht ben begonnen. Daarna heb ik verschillende functies in het (speciaal) onderwijs bekleed zoals remedial teacher, intern begeleider, sociale vaardigheidstrainer en video interactie begeleider. Op dit moment werk ik als ambulant dienstverlener bij een Cluster 2 organisatie en begeleid kinderen met een communicatieve beperking. Naast verschillende opleidingen binnen het onderwijs te hebben afgerond ben ik Master SEN en gediplomeerd kindercoach.
Tijdens mijn werk in het onderwijs werd mij duidelijk dat er nog veel kinderen tussen de wal en het schip raken waar ik iets voor kan betekenen. Door mijn begeleiding kan ik kinderen vaardigheden leren die hun levensloop een andere wending kunnen geven. Dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen en waarom ik mijn praktijk Op de Dijk Kindercoaching ben gestart.

Wat kan ik jou en je kind bieden:

 • ruime ervaring in het werken met kinderen met een speciale hulpvraag
 • brede deskundigheid door scholing
 • een open blik; zonder oordeel kijken naar kinderen en ouders
 • creativiteit
 • samenwerking met andere disciplines (zoals school, logopedie, jeugdzorg, huisarts etc
 • het werken vanuit een oplossingsgerichte aanpak
 • remediëren van verschillende leergebieden middels verschillende methodieken
 • ondersteunen en begeleiden van sociaal emotionele problemen
 • meedenken met jou als ouder en je kind wanneer je kind vastloopt op school
 • individuele en/of groep bijeenkomsten voor ouders
 • sociale vaardigheidstrainingen voor kleine groepen kinderen
 • training “Ik leer leren” voor kleine groepen kinderen
 • training “Ik leer anders” voor beelddenkers
 • de “droomlessen van Ellen” voor o.a hoog sensitieve kinderen
 • workshop positief communiceren met je kind(eren): “Wat zeg je?!”

Contact

Op de Dijk kindercoaching

Op de Dijk kindercoaching biedt inzicht, overzicht en uitzicht bij hulpvragen op
leer- en sociaal emotioneel gebied.

Naam:
E-mail:
Bericht:
 

Ellen Schensema • Oostringdijk 16 • Moordrecht • 06 25420798 • ellen@opdedijkkindercoaching.nl • KvK 57836698

Communicatie

Hier kun je lezen hoe anderen de begeleiding / coaching van mij hebben ervaren.

Ouders

Onze ervaring met Ellen is erg positief. Door haar inzicht, rust en respectvolle manier van werken, heeft onze (hooggevoelige) dochter van 7 jaar erg veel geleerd. Door haar praktische manier van werken kon onze dochter gelijk in de praktijk oefenen. En dat werkte! zelfs de juf merkte het op. Zo fijn, het zelfvertrouwen van onze dochter heeft daardoor een boost gekregen. Ook heeft Ellen een goede communicatie naar de ouders toe, met respect en zonder oordeel. Kortom we zijn erg blij met Ellen

 

 

Kinderen

Mijn naam is Wouter Heuvelman, en heb 8 jaar met Ellen samengewerkt. Wanneer je zoals ik soms moeite hebt met het plannen en organiseren van een schoolagenda zou ik Ellen zeker aanraden. Bij Ellen werkte ik altijd in een ontspannen en gezellige sfeer wat mij erg hielp. Bij binnenkomst kon ik gerust een kwartiertje even kletsen en even ontspannen met een kopje koffie, om vervolgens aan de slag te gaan.

Ellen heeft veel ervaring met het begeleiden van zowel basis, als middelbare school leerlingen. Ze hielp mij met het maken van slimme planningen, daarnaast werkte we samen aan maakwerk, verslagen en presentaties. Samenwerken met Ellen heb ik altijd als leuk en leerzaam ervaren. Wat mij heel erg aansprak in Ellens werkwijze is het aansporen om zelf de oplossing te zoeken. Ze blijft altijd rustig en weet je te prikkelen door haar positieve aanpak. We waren snel op elkaar ingespeeld waardoor we in twee uur tijd een hoop werk konden verzetten je voor de rest van de dag volledig huiswerkvrij was.

Naast goede huiswerkbegeleiding kun je bij Ellen ook alles bespreken, ik heb dit altijd als positief ervaren. Wanneer je er even niet uitkomt met huiswerk of privé situaties is Ellen altijd een luisterend oor.

In de acht jaar bij Ellen heb ik geleerd om op een slimme en zelfstandige manier te plannen en organiseren. Hedendaags profiteer ik hier veel van in mijn werk als marketeer. Ik denk met veel plezier aan de uren die ik bij haar heb gewerkt.

 

Milo zegt over de “Ik leer leren training”: “Ellen maakt de lessen interessant. Ze praat kalm en legt het rustig uit, met humor. Ik begreep haar goed! Ik heb bij haar geleerd hoe ik beter kan leren en meer structuur aan kan brengen op mijn manier. Maar ook hoe ik me beter kan voelen in verschillende situaties.